factory zero

eSIM Comgate in Energiemodules van Factory Zero

Datacommunicatie is een onlosmakelijk onderdeel van de energiemodules die het snelgroeiende bedrijf Factory Zero levert om huizen op een makkelijke en betaalbare manier energiezuinig te maken. In Comgate vond de innovatieve scale-up een gelijkgestemde flexibele partner die in staat is om de benodigde 4G-oplossing te leveren voor de gewenste betrouwbare, snelle en veilige dataverbindingen.

Factory Zero eSIM

Factory Zero richt zich op de industriële productie van zogeheten integrated Climate Energy Modules (iCEM’s): zo’n twee meter hoge units met daarin de complete installatie om zowel een grondgebonden woning als appartement te voorzien van warmte, warm water en ventilatie. Ze bevatten een warmtepomp, balansventilatie en een boilervat, en zijn uit te breiden met zonnepanelen en een koelfaciliteit. Ze zijn toepasbaar bij renovatie en nieuwbouw om zeer energiezuinige woningen met een comfortabel en gezond binnenklimaat te realiseren en worden op afstand gemonitord en verbeterd. Inmiddels heeft Factory Zero al zo’n 1.500 iCEM’s staan: 30 procent in gerenoveerde woningen, 70 procent in nieuwbouw.

energiemodules factory zero

Tweeweg datacommunicatie

“Communicatie is een vitaal onderdeel van de service die wij leveren”, zegt directeur Rik Voorn van Factory Zero. “We hebben wel gekeken naar wifi, maar dat haalt onze standaarden niet. In onze units zitten vijf computers die allemaal met elkaar moeten kunnen blijven praten. Dat doen we op basis van de oplossing van Comgate.” Behalve in de woningen moet de datacommunicatie ook vanuit de iCEM naar Factory Zero en andersom goed functioneren. De units in de woningen genereren data, waarmee Factory Zero realtime in de gaten kan houden of alle functies naar behoren werken en eventueel kan bijsturen. Eventuele storingen kunnen doorgaans op afstand snel worden verholpen zonder dat het nodig is om een monteur langs te sturen en in de meeste gevallen zonder dat de bewoners er erg in hebben. Ook preventief onderhoud gebeurt op afstand, evenals software-updates.

Factory Zero heeft dankzij de 4G-routers en de simkaarten van Comgate en zusteronderneming Capestone altijd actueel inzicht in het energieverbruik en de luchtkwaliteit per woning. Die informatie wordt onder meer gebruikt om de bewoners te adviseren hoe ze bewuster kunnen omgaan met hun energieverbruik. Voorn: “Het is belangrijk dat die informatie-uitwisseling veilig gebeurt. Het gaat immers om privacygevoelige informatie. Die betrouwbaarheid wordt steeds belangrijker gezien de grote hoeveelheden data.”

Een bijzondere groep klanten van Factory Zero zijn de woningcorporaties. Net als de bewoners krijgen ook zij de mogelijkheid om het verbruik per woning in te zien. Factory Zero moet kunnen aantonen dat de energieprestaties van de woningen overeenkomen met de afspraken die de corporaties hierover gemaakt hebben met hun huurders. De corporaties brengen immers een energieprestatievergoeding (epv) in rekening bij hun huurders voor hun energiezuinige huis. “We hebben een harde verplichting aan woningbouwverenigingen om aan te tonen dat wat we beloofd hebben te leveren we ook kunnen leveren. Als de datakwaliteit slecht is, is dat lastig. En dat heeft financiële consequenties voor de corporaties”, aldus Voorn.

dak

Meer opties met 5G-netwerk en Internet of Things

Omdat Factory Zero voortdurend werkt aan de verdere verbetering van de iCEM’s stelde het bedrijf naast betrouwbaarheid nogal wat eisen aan de communicatiepartner. “Ze moesten passen bij ons DNA.” Bij Comgate & Capestone is dat beslist het geval, meent Voorn. “Het is een innovatieve partij, die meedenkt, flexibel en servicegericht is en die meedenkt en helpt onze ontwikkelingen te faciliteren. En er is een ook persoonlijke klik, want zakendoen is ook mensenwerk.” Factory Zero heeft een aantal woningen die fungeren als testlocatie voor nieuwe functionaliteiten. Voorn: “De oplossing van Comgate stelt ons in staat om dat gefaseerd te doen.”

Gezien de groei die Factory Zero de komende jaren verwacht door te maken in aantallen geïnstalleerde units en in verdergaande functionaliteit zal de hoeveelheid te versturen data ook fors toenemen. Het bedrijf kijkt daarom zeker al naar de mogelijkheden die met de uitrol van het 5G-netwerk als opvolger van het 4G-netwerk binnen bereik komen. “Denk aan Internet of Things en sturing per kamer. Dat stelt andere eisen aan onze units en aan de communicatie”, zegt Voorn. Uiteindelijk moet alles met alles kunnen praten. We willen de bewoner ontzorgen. Het fijne is dat Comgate & Capestone betrokken is bij onze ontwikkelroadmap.”