IoT in de Maritieme sector

Zeevaart is het meest voorkomende vervoersmiddel dat importeurs en exporteurs gebruiken. Ongeveer 75% van alle transportverzendingen in Europa wordt via zee of oceaan vervoerd. Met behulp van Internet of Things ontstaan mogelijkheden om deze manier van transport te digitaliseren en optimaliseren. In dit artikel vertellen we u over een aantal interessante IoT toepassingen in de maritieme sector.

Voorbeelden van IoT op zee

Alarmering aan boord: Het gebruik van locatiebepaling en monitoring van gezondheid van de crew wordt ieder jaar belangrijker aangezien er steeds minder bemanning aan boord is. De veiligheid van de bemanning aan boord kan bijvoorbeeld verbeterd worden door een uniform dat communiceert wanneer de drager is gevallen of ligt. In het geval van een ongeval kan er zo sneller gereageerd worden.

Het monitoren van onderhoud: Door het monitoren van apparaten en machines kan er voorspeld worden wanneer er onderhoud moet plaatsvinden. Ook kunnen waarschuwingen verstuurd worden wanneer een machine onderhoud nodig heeft. IoT biedt zo inzage in preventief onderhoud, waardoor de frequentie en ernst van reparaties verminderd kan worden.

Temperatuur meten in containerschepen: In containerschepen wordt dagelijks veel voedsel verscheept. Veel van dit voedsel bederft voordat het de consument bereikt. Eén van deze oorzaken is de hoge temperaturen in de containers. Met IoT-sensoren is het mogelijk om de temperatuur in containers te monitoren en real-time overzicht te houden van de staat van de lading. Met deze toepassing kan er sneller gereageerd worden op de veranderende temperatuur in de container en kan product schade worden voorkomen.

Bodemaangroei: Met behulp van IoT is alles te meten. Zelfs de aangroei aan de onderkant van een schip of boot. Door de efficiëntie van een schip te meten en te vergelijken met eerder gemeten waarden, kan aangetoond worden wanneer de onderkant gereinigd dient te worden.

Dieptemetingen: Door het verzamelen van sensordata van schepen kan de havendienst inzien wanneer en waar er gebaggerd moet worden. Ook kan een actueel dieptebeeld inzicht geven in optimale vaarroutes en snelheden.

Corrosie voorkomen op offshore platformen: Eén groot probleem bij offshore-oliemaatschappijen is corrosie. In stalen offshore platformen leidt corrosie tot het beschadiging en uitval van installaties, en verlies van omzet. Ook zorgt dit voor onveilige situaties voor het personeel omdat corrosie inspecties met handmatige methoden worden uitgevoerd. IoT kan hierbij helpen. Met behulp van sensoren kan corrosie real-time bewaakt worden. Dit helpt om tijdig te anticiperen op corrosiefouten en deze te voorkomen.