IoT in de landbouw

In de landbouw wordt veel geïnvesteerd in innovatie. Nederland is van oudsher een voorloper op dit gebied.  Optimale groei van gewassen en besparing op bemesting en energieverbruik zijn belangrijke pijlers. Het Westland staat om deze reden altijd open voor slimme en nieuwe ideeën. Het delen van energie gebeurt bijvoorbeeld al met een zogenoemde warmterotonde; uit de havenindustrie afkomstig warm water wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.

De tuinbouw is op meer terreinen verbonden door slimme technieken. Sensoren houden de lucht- en bodemvochtigheid in de gaten en zijn gekoppeld aan afregelsystemen (zoals irrigatie). Deze opgebouwde kennis wordt waar nodig gedeeld en toegepast in open veld landbouw. Hier vindt ook koppeling plaats aan weersverwachtingsinformatie. Alles wordt in dienst gesteld om gewassen optimaal te laten groeien. Precisielandbouw zorgt voor betere opbrengsten, lagere kosten en verduurzaming van teelten. Zeer belangrijk nu de opbrengsten alleen maar dalen en kosten stijgen.

Voorbeelden van IoT voor een groene industrie

 

Slimme irrigatie – De combinatie van bodemsensoren en cloudgebaseerde data-analyses stelt boeren in staat om bodemvocht te monitoren, waardoor boeren kunnen bepalen wanneer ze moeten irrigeren. Aangesloten systemen starten en stoppen automatisch het bewateringsproces, waardoor niet alleen waardevolle bronnen worden bespaard, maar ook te veel water wordt vermeden.

 

Drones – Te voet onderzoeken van gewassen om gegevens te verzamelen over opbrengst, bemestingsbehoeften, waterstanden en bodemgesteldheid is tijdrovend en soms onnauwkeurig. Om deze reden de overstap naar autonome drones om snel en nauwkeurig gewasbeelden vast te leggen en deze automatisch naar het hoofdkantoor te sturen. Hierdoor kunnen boeren nauwkeurige saneringsbeslissingen nemen die voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

 

Slimme kassen – Velen in de landbouw gebruiken slimme kassen om het weer weg te nemen als obstakel voor hogere opbrengsten en om verantwoord energieverbruik te bevorderen. Deze kassen kunnen worden uitgerust met IoT-sensoren op zonne-energie, die kunnen helpen bij het beheersen van het milieu en het waterverbruik. Sensoren kunnen ook helpen energie te besparen door temperatuur, vochtigheid en lichtniveaus te bewaken en te regelen. Of het nu gaat om het activeren hiervan of het aansturen van de thermostaat in de kas, IoT helpt de ecologische voetafdruk van deze landbouwmethode te verkleinen.

 

Big data – Hoewel IoT-toepassingen real-time voordelen bieden die inspelen op de huidige behoeften, is het grootste voordeel misschien wel de gegevens die worden verzameld door IoT-geactiveerde sensoren. Door IoT-vastgelegde inzichten te verzamelen en te analyseren, hebben boeren de blauwdruk om inefficiënties op te sporen die ze anders misschien niet hadden gezien.

 

Aan de slag met uw eigen agrarische IoT toepassing

Geïnspireerd door dit IoT voorbeeld uit de agrarische sector? We denken graag met u mee over smart connected apparaten binnen uw bedrijf en het vinden van de juiste connectiviteit. IoT geeft u de mogelijkheid om de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van uw activiteiten te optimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze IoT specialisten via;  sales@comgate.io