IoT in de landbouw

De huidige voorspellingen van de VN voorspellen dat de wereldbevolking in 2050 naar verwachting 9,7 miljard zal bedragen. Dit is een stijging van 24% tot de huidige 7,9 miljard. Ook de mondiale landbouwproductie zal moeten stijgen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Conventionele landbouwmethoden zijn helaas niet geschikt om aan deze vraag te voldoen. Het is daarom noodzakelijk geworden om te innoveren om oplossingen te ontwikkelen die deze urgente problemen kunnen aanpakken.

In de landbouw wordt veel geïnvesteerd in innovatie. Nederland is van oudsher een voorloper op dit gebied.  Optimale groei van gewassen en besparing op bemesting en energieverbruik zijn belangrijke pijlers. Het Westland staat om deze reden altijd open voor slimme en nieuwe ideeën. Het delen van energie gebeurt bijvoorbeeld al met een zogenoemde warmterotonde; uit de havenindustrie afkomstig warm water wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.

De tuinbouw is op meer terreinen verbonden door slimme technieken. Sensoren houden de lucht- en bodemvochtigheid in de gaten en zijn gekoppeld aan afregelsystemen (zoals irrigatie). Deze opgebouwde kennis wordt waar nodig gedeeld en toegepast in open veld landbouw. Hier vindt ook koppeling plaats aan weersverwachtingsinformatie. Alles wordt in dienst gesteld om gewassen optimaal te laten groeien. Precisielandbouw zorgt voor betere opbrengsten, lagere kosten en verduurzaming van teelten. Zeer belangrijk nu de opbrengsten alleen maar dalen en kosten stijgen.

AnchorDe voordelen van Smart Landbouw: hoe geeft IoT vorm aan de landbouw

Technologieën en IoT hebben het potentieel om de landbouw in vele opzichten te transformeren. Deze transformatie kan de landbouw op verschillende manieren verbeteren:

  • Met slimme landbouwsensoren kunt u data verzamelen over bijvoorbeeld weersomstandigheden, bodemkwaliteit, de groeivooruitgang van gewassen of de gezondheid van vee. Met data, verzameld door slimme landbouwsensoren, krijgt u inzicht in de toestand van uw bedrijf, maar ook de prestaties van het personeel, de efficiëntie van de apparatuur, etc.
  • Ook krijgt u betere controle over de interne processen en lagere productierisico’s. Als u de output van uw productie kunt voorzien, kunt u de distributie van producten beter plannen. Als u precies weet hoeveel gewassen u gaat oogsten, kunt u ervoor zorgen dat uw product niet onverkocht blijft liggen.
  • Vergroot kostenbeheersing en afvalvermindering dankzij de grotere controle over de productie.
  • Grotere bedrijfsefficiëntie door automatisering van processen.

Hieronder bespreken we vijf belangrijke IoT ontwikkelingen in de landbouw met u.

agriculture

Drones voor de landbouw

Te voet onderzoeken van gewassen om gegevens te verzamelen over opbrengst, bemestingsbehoeften, waterstanden en bodemgesteldheid is tijdrovend en soms onnauwkeurig. Om deze reden de overstap naar autonome drones om snel en nauwkeurig gewasbeelden vast te leggen en deze automatisch naar het hoofdkantoor te sturen. Hierdoor kunnen boeren nauwkeurige saneringsbeslissingen nemen die voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

 

Monitoring van klimaatomstandigheden

Ook weerstations zijn populair binnen de agrarische sector. Binnen deze weerstations worden verschillende slimme landbouwsensoren gecombineerd. Verspreid over het veld verzamelen ze verschillende gegevens uit de omgeving en sturen die naar de cloud. De verstrekte metingen kunnen worden gebruikt om de klimaatomstandigheden in kaart te brengen, de geschikte gewassen te kiezen en de nodige maatregelen te nemen om de capaciteit ervan te verbeteren.

Slimme irrigatie

De combinatie van bodemsensoren en cloudgebaseerde data-analyses stelt boeren in staat om bodemvocht te monitoren, waardoor boeren kunnen bepalen wanneer ze moeten irrigeren. Aangesloten systemen starten en stoppen automatisch het bewateringsproces, waardoor niet alleen waardevolle bronnen worden bespaard, maar ook te veel water wordt vermeden.

 

Gewasbeheer

Een ander type IoT-product in de landbouw en een ander element van precisielandbouw zijn gewasbeheerapparaten. Net als weerstations moeten deze in het veld worden geplaatst om gegevens te verzamelen die specifiek zijn voor de teelt van gewassen; van temperatuur en neerslag tot bladwaterpotentieel en algehele gezondheid van het gewas.

slimme irrigatie

Aan de slag met uw eigen agrarische IoT toepassing

Geïnspireerd door dit IoT voorbeeld uit de agrarische sector? We denken graag met u mee over smart connected apparaten binnen uw bedrijf en het vinden van de juiste connectiviteit. IoT geeft u de mogelijkheid om de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van uw activiteiten te optimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze IoT specialisten via;  sales@comgate.io