IoT in de zorg

Het gebruik van slimme technologie in de gezondheidszorg is de afgelopen jaren toegenomen. Waardoor krachtige apparaten zoals slimme insulinepennen, aangesloten inhalatoren, astma-monitoren en meer in handen zijn gekomen van gewone consumenten en hen in staat stellen hun eigen gezondheidsbehoeften beter te beheren en aan te pakken. Maar ook om snel toegang te krijgen tot hulp als er iets misgaat. Met draagbare apparaten zoals biosensoren en slimme horloges kunnen zorgprofessionals ook op afstand toezicht houden op de huidige omstandigheden en gegevens verzamelen, waardoor observatie en behandeling die voorheen alleen in een institutionele omgeving mogelijk was, overal kan plaatsvinden.

Internet of Medical Things (IoMT)

 

Van zwangerschapstestkits tot chirurgische instrumenten, kunstmatige gewrichten en MRI-scanners. De medische technologie (medtech) -industrie ontwerpt en produceert een breed scala aan producten. Technologie stelt deze apparaten in staat om gegevens te genereren, verzamelen, analyseren en verzenden, waardoor het Internet of Medical Things (IoMT) ontstaat – een verbonden infrastructuur van gezondheidssystemen en -diensten.

 

De mogelijkheden van IoMT zijn nauwkeurigere diagnoses, minder fouten en lagere zorgkosten. In combinatie met smartphoneapplicaties stelt de technologie patiënten in staat hun gezondheidsinformatie naar artsen te sturen om ziekten beter te bewaken en chronische ziekten op te sporen en te voorkomen.

 

 

  1. Slimme pillen

Een positief effect van IoMT op het medicijnbeheer gebeurt met de introductie van “slimme pillen”. Deze pillen bevatten microscopisch kleine sensoren, die na inslikken gegevens kunnen verzenden naar aangesloten apparaten. De slimme pillen worden gebruikt om de interne gezondheid van patiënten te bewaken en kunnen draadloos gegevens verzenden  zoals de kerntemperatuur. Door middel van deze slimme pil-mogelijkheden wordt de effectiviteit van de medicatie gericht gemeten en kunnen klinische resultaten worden verbeterd.

 

  1. Draagbare biosensors

De draagbare biosensor is een waardevol stuk technologie dat de werking van virtuele ziekenhuizen en andere vormen van zorg, ziektepreventie en ziektedetectie mogelijk maakt. Deze apparaten, die klein en licht van gewicht zijn en op het lichaam worden gedragen, bewaken vitale functies zoals temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie, waardoor gezondheidswerkers kritisch inzicht krijgen in de progressie of het vroege begin van een ziekte.

 

  1. Assistentie voor ouderen

Wanneer ouderen alleen wonen zonder een familielid of verzorger in de directe omgeving, zijn er ernstige risico’s voor hun gezondheid als ze een probleem of een ongeval hebben en geen hulp kunnen krijgen. Of als bepaalde routines vergeten worden, zoals het nemen van medicatie. Internet of Things biedt een aantal mogelijke oplossingen voor dit probleem waardoor ouderen hun onafhankelijkheid kunnen behouden en toch de hulp krijgen die ze nodig kunnen hebben in geval van nood. De beschikbare technologie varieert van draagbare hangers die een val kunnen detecteren tot meer uitgebreide en geavanceerde thuisbewakingssystemen die de bewegingen en gewoonten van een persoon leren. En zo een verzorger kunnen waarschuwen als er een grote verandering is of als er geen beweging wordt gedetecteerd voor een abnormale hoeveelheid tijd.

 

  1. Slimme inhalator

Ademhalingsaandoeningen zoals astma en COPD zijn typisch beheersbaar met behandeling, maar het niet naleven van een voorgeschreven behandelplan en onvoldoende monitoring van de ziekte kunnen ernstige problemen veroorzaken.

 

Volgens onderzoek van het Royal College of Physicians konden twee op de drie sterfgevallen als gevolg van astma worden voorkomen door maatregelen zoals persoonlijke astmaplannen voor patiënten, tijdige evaluatie van de zorg en het voorschrijven van geschiktere medicatie, wat allemaal leidt tot een beter beheer van de toestand. De oplossing werd gevonden in een slimme inhalator. Deze inhalator helpt patiënten hun medicatiegebruik bij te houden en bieden audio- en visuele waarschuwingen om hen eraan te herinneren een dosis in te nemen. Ook zijn er aangesloten inhalator-apps die de inhalatortechniek van de gebruiker kunnen analyseren en adviseren, maar ook inzicht geven in de oorzaken van hun symptomen.

 

Aan de slag met uw eigen medische IoT toepassing

Gezondheidszorg op maat krijgt door IoT een nieuwe betekenis. Een fantastische toepassing van nieuwe media is op afstand kunnen assisteren bij een operatie. Gespecialiseerde artsen en chirurgen kunnen zo meekijken met hun collega’s aan de andere kant van de wereld en hun expertise delen.

 

Camera’s en medische instrumenten worden steeds beter. Deze manier van werken zal de komende jaren leiden tot betere en specifiekere zorg. Zo kun je in spoedgevallen direct met je eigen camera (smartphone) om een diagnose vragen aan een zorgverlener. Zodra een smartphone wordt gebruikt om aanvullende informatie door te sturen, zoals hartslag en temperatuur, kan er een betere diagnose worden gesteld. Geïnspireerd door deze IoT voorbeelden voor de medische sector? We denken graag met u mee bij het vinden van de juiste connectiviteit. IoT geeft u de mogelijkheid om de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van uw activiteiten te optimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze IoT specialisten via;  sales@comgate.io