McKinsey rapport toont aan: De economische waarde van het Internet of Things zal tot 2030 verder toenemen.

In 2015 publiceerde het McKinsey Global Institute een onderzoeksrapport met de titel: ‘’The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype’’. Het rapport analyseerde het economische potentieel dat het IoT zou kunnen ontketenen door honderden use cases te beschouwen in de fysieke omgevingen waarin ze zouden kunnen worden ingezet. Zes jaar later, in een nieuw rapport: ‘The Internet of Things: Catching up to an accelerating opportunity’’ is de analyse bijgewerkt om te schatten hoeveel van die waarde is gerealiseerd. Maar ook hoe de potentiële waarde van IoT zich de komende tien jaar zou kunnen ontwikkelen en welke factoren die beide verklaren. In dit artikel vat Comgate de belangrijkste bevindingen van het rapport samen.

De potentiële economische waarde van IoT is groot en groeit.

IoT stelt ons in staat om de digitale en fysieke werelden samen te brengen op een manier die ingrijpende gevolgen kan hebben voor zowel de samenleving als de economie. De voordelen zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in de verbetering van de bedrijfsvoering, het beheer van fysieke activa en de gezondheid en het welzijn. Zo kan IoT het kloppende hart zijn van digitale transformaties.

Uit het onderzoek wordt geschat dat het IoT tegen 2030 wereldwijd 5,5 biljoen tot 12,6 biljoen dollar aan waarde zou kunnen genereren. Hierbij is de waarde die consumenten en klanten van IoT-producten en -diensten ontvangen inbegrepen.

figuur 2
IoT in fabrieken

In de figuur hierboven ziet u de potentiële economische waarde van het IoT uitgesplitst in negen settings. Uit onderzoek blijkt dat fabrieken goed zullen zijn voor het grootste bedrag aan potentiële economische waarde van het Internet of Things, ongeveer 26% in 2030. Op basis van het onderzoek zal het grootste potentieel voor waarde creatie in de fabrieksomgeving bestaan uit het optimaliseren van de activiteiten in de productie, waardoor het dagelijkse beheer van activa en mensen efficiënter wordt. In totaal zouden toepassingen voor operationeel beheer in de productiesector goed kunnen zijn voor zo’n 32% tot 39% van de totale potentiële economische waarde van het IoT in de fabrieksomgeving. Dit staat gelijk aan zo’n 0,5 biljoen tot 1,3 biljoen dollar in 2030.

IoT in de gezondheidszorg

De menselijke gezondheidszorg komt op de tweede plaats en vertegenwoordigt ongeveer 10 tot 14 procent van de geschatte economische waarde van het IoT in 2030. In de afgelopen vijf jaar is de waargenomen waarde van IoT-oplossingen binnen de gezondheidszorg toegenomen. Van verbonden glucose- en hartmonitoren voor patiënten met chronische ziekten tot massamarktoplossingen die fysieke activiteit monitoren. IoT-oplossingen worden niet alleen gebruikt door individuele klanten, maar worden ook aangeboden door sommige verzekeraars en overheden als een manier om de gezondheid en de resultaten van patiënten te verbeteren. De COVID-19 pandemie heeft het gebruik van IoT-oplossingen in de gezondheidszorg mogelijk versneld. Nu de wereld worstelt met zowel de beheersing van het virus als een veilige terugkeer naar de werkplek.

Conclusie

De IoT-markt groeit snel. De groei is misschien wat trager dan verwacht, maar dat komt niet door een gebrek aan vertrouwen of geloof in de impact die de technologie kan hebben. Uit onderzoek blijkt eerder dat operationele factoren de markt afremmen. Als het IoT zijn potentieel wil waarmaken, moeten bedrijven en hun klanten deze tegenwind aanpakken. Wilt u meer weten over IoT toepassingen in uw branche? Neem contact op met sales@comgate.io of bel naar:  +318 5111 0839.

 

Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it

Gerelateerd nieuws